top of page

Samarbeta med oss

Där människor och företag växer tillsammans

För att bygga ett hållbart samhälle och minska utanförskapet behöver vi börja med oss själva och inkludera människor på våra egna arbetsplatser. Ett samarbete med Spira gör det lätt att ta ett socialt ansvar och komma igång med mångfaldsarbetet och uppleva den positiva förändring som det innebär.  

 

Alla människor har rätt till en meningsfull vardag och känna att de bidrar till samhället med 100% av sin egen förmåga. Vi behöver se över våra arbetsplatser, vilken kultur och vilka värderingar som präglar våra företag. Finns det plats för olikheter och olika förmågor eller måste alla vara formade på samma sätt?

Som företag kan ni samarbeta med oss genom att köpa våra tjänster och öppna upp era arbetsplatser för människor som behöver arbetsträna. Vi tar ansvar för den som arbetstränar och de tjänster ni köper av oss. 

 

 

 

Företagsägare i verkstad

Vår fokus är att arbeta nära företagen i vårt närområde. Många företag vill gärna göra en lokal samhällsinsats – och vi vill vara den självklara länken som för samman människa och företag. Genom att leverera efterfrågade tjänster och produkter, kan företagen göra konkret nytta inom ramen för sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som våra medarbetare får utföra ”riktiga” uppdrag, komma närmare arbetsmarknaden, knyta nya kontakter och ta viktiga steg mot att skapa sin egen försörjning - Sofie Borgudd grundare Spira

Partnerföretag

castellum-portrait-inverted-bw-thumb-127
Partner Bubbla rosa tillsammans.png
Logo_Coompanion_korall.png
viarstoltmedlem-bild-v2.png
bottom of page