top of page

Bli partner

Vill ditt företag vara med och bidra till ett inkluderande arbetsliv och lära er mer om mångfald och inkludering? Tillsammans kan vi jobba för att alla människor ska vara delaktiga i samhället och att ingen lämnas utanför.

För att nå de globala hållbarhetsmålen ska vi tillsammans ta vårt sociala ansvar och samtidigt bidra till att just ert företag har stolta och engagerade medarbetare där alla har en plats.

Som Spirapartner får ditt företag:

  • Tillsammans med oss arbeta för en mer inkluderande arbetsmarknad.

  • En introduktionsutbildning om jämställdhet, inkludering och mångfald.

  • Anlita Spiras medarbetare vid behov av extratjänster och extra personal. 

  • Exklusiva erbjudanden om att köpa produkter som är tillverkade och skördade efter årstid

  • Diplom, mailsignatur och material till hemsida för att berätta om ert CSR engagemang 

  • Bli exponerade som partnerföretag på bl.a. hemsida och i möten med andra företag. 

 Bli Spirapartner för 1000kr/månad

image003.png

En inkluderande arbetsplats där människor och företag växer tillsammans

Kontakta oss om du vill veta mer

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Tack!
bottom of page