top of page

Arbetsintegrerande socialt företag

ASF

"Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) har som övergripande mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv – människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. ASF erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna gå vidare till en anställning på den reguljära arbetsmarknaden. ASF fyller därmed en viktig funktion för såväl många långtidsarbetslösa som för samhället i stort."

- Sveriges Riksdag

image001.png
I samarbete med Samordningsförbundet Roslagen
Kopia av IMG_5499(1)_edited.jpg
Skoopi-ar-600x300_1-de-arbetsintregrerande-sociala-foretagens-1.png
Läs mer om ASF på Skoopis hemsida
bottom of page